Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio "Zuidoost-Brabant"

Rapportages

Etil Regioportret 2016 Zuidoost-Brabant.pdf Regioportret Zuidoost-Brabant 2014-2015.pdf Arbeidsmarkt in Kaart Noord-Brabant - 2013 Transvorm.pdf Regioportret Zuidoost-Brabant 2013.pdf

Door Regioplus zijn 28 RegioPortretten opgesteld op basis van de informatie zoals hier getoond. Voor elke regio vindt u hier het desbetreffende RegioPortret.

Een aantal regionale werkgeversorganisaties heeft (mede op basis van deze data) aanvullende of alternatieve onderzoeks-rapportages samengesteld. Ook deze kunt u hier downloaden.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversorganisatie Transvorm
Regio: Noord-Brabant
tel. 088 - 144 40 00
info@transvorm.org
www.transvorm.org

Aanbod vanuit onderwijs

Op deze pagina vind je meer informatie over ontwikkelingen met betrekking tot het aanbod vanuit onderwijs, zoals deelnemers naar opleidingslocatie, het onderwijs- en sectorrendement en het aantal gediplomeerden. Via het menu komt u bij de overzichtspagina, meer informatie over de regio, de vraag en het toekomstbeeld. 

Verdeling deelnemers aan opleidingen in zorg en WJK naar opleidingslocatie, 2012/2013

ROC Eindhoven Eindhoven: 3.274 (71%)
ROC Ter AA Helmond: 631 (14%)
Koning Willem I College 's-hertogenbosch: 198 (4%)
ROC Gilde Opleidingen Roermond: 168 (4%)
ROC Tilburg Tilburg: 159 (3%)
ROC de Leijgraaf Veghel: 120 (3%)
ROC Midden Nederland Utrecht: 41 (1%)
Overige: 45 (0%)

Instroom in zorg en welzijnsopleidingen per kwalificatie, 2015

VZ (3): 380 (16%)
VPK (4): 320 (14%)
MD (6): 310 (13%)
VPK (6): 250 (11%)
HLP (2): 250 (11%)
SAW (4): 250 (11%)
SAW (3): 220 (9%)
PED (6): 160 (7%)
SPH (6): 80 (3%)
SCW (4): 70 (3%)
ZH (1): 30 (1%)
CMV (6): 0 (0%)
SD (4): 0 (0%)

Onderwijsrendement naar kwalificatie, 2013

Sectorrendement naar kwalificatie, gemiddelde 2012

Aantal gediplomeerden zorg- en welzijnsopleidingen, 2014-2015

Verzorgende (NLQF 3): 270 (16%)
Helpende zorg en WJK (NLQF 2): 250 (15%)
Sociaal agogisch werk (NLQF 4): 250 (15%)
Verpleegkundige (NLQF 4): 200 (12%)
Verpleegkundige (NLQF 6): 150 (9%)
Maatschappelijk werk en dienstverlening (NLQF 6): 150 (9%)
Sociaal agogisch werk (NLQF 3): 130 (8%)
Sociaal cultureel werk (NLQF 4): 80 (5%)
Pedagogiek (NLQF 6): 70 (4%)
Sociaal pedagogisch hulpverlener (NLQF 6): 60 (4%)
Zorghulp (NLQF 1): 30 (2%)
Culturele en maatschappelijke vorming (NLQF 6): 0 (0%)
Sociaal maatschappelijke dienstverlening (NLQF 4): 0 (0%)