Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio "Zaanstreek en Waterland"

Rapportages

Etil Regioportret 2016 Zaanstreek en Waterland.pdf Regioportret Zaanstreek en Waterland 2014-2015.pdf Regioportret Zaanstreek en Waterland 2013.pdf

Door Regioplus zijn 28 RegioPortretten opgesteld op basis van de informatie zoals hier getoond. Voor elke regio vindt u hier het desbetreffende RegioPortret.

Een aantal regionale werkgeversorganisaties heeft (mede op basis van deze data) aanvullende of alternatieve onderzoeks-rapportages samengesteld. Ook deze kunt u hier downloaden.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversorganisatie SIGRA
Regio: Groot Amsterdam
tel. 020 - 5128888
sigra@sigra.nl
www.sigra.nl

Overzicht

Op deze pagina vind je de arbeidsmarktinformatie zorg en WJK van regio Zaanstreek en Waterland op hoofdlijnen. Via het menu kom je bij meer informatie over de regio, het aanbod vanuit onderwijs, de vraag en het toekomstbeeld.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversorganisatie SIGRA
Regio: Groot Amsterdam
Maassluisstraat 574A
1062GZ Amsterdam
Telefoon: 020 - 5128888
E-mail: sigra@sigra.nl
Website organisatie:
www.sigra.nl

Gemeenten binnen deze regio

  • Beemster
  • Edam-Volendam
  • Landsmeer
  • Oostzaan
  • Purmerend
  • Waterland
  • Wormerland
  • Zaanstad

Arbeidsmarktstructuur regio: totale bevolking, beroepsbevolking en totaal aantal banen, 2015

Participatiegraad:
72,30 %
Pendelsaldo:
-47.030

Samenstelling aantal banen zorg en WJK naar branche, 2015

VVT: 7.710 (44%)
Ziekenhuizen: 2.630 (15%)
Gehandicaptenzorg: 2.160 (12%)
Overige zorg: 1.550 (9%)
Kinderopvang: 1.180 (7%)
GGZ: 970 (6%)
WMD: 510 (3%)
Jeugdzorg: 470 (3%)
Huisartsenzorg en gezondheidscentra: 440 (2%)

Aantal gediplomeerden zorg- en welzijnsopleidingen, 2014-2015

Arbeidsmarktoverschot naar kwalificatie, 2016 & 2020