Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio "Noordoost-Brabant"

Rapportages

Etil Regioportret 2016 Noordoost-Brabant.pdf Regioportret Noordoost-Brabant 2014-2015.pdf Regioportret Noordoost-Brabant 2013.pdf

Door Regioplus zijn 28 RegioPortretten opgesteld op basis van de informatie zoals hier getoond. Voor elke regio vindt u hier het desbetreffende RegioPortret.

Een aantal regionale werkgeversorganisaties heeft (mede op basis van deze data) aanvullende of alternatieve onderzoeks-rapportages samengesteld. Ook deze kunt u hier downloaden.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversorganisatie Transvorm
Regio: Noord-Brabant
tel. 088 - 144 40 00
info@transvorm.org
www.transvorm.org

Vraag

Op deze pagina vind je meer informatie over de samenstelling van personeel en banen in zorg en WJK. Via het menu kom je bij de overzichtspagina, meer informatie over de regio, het aanbod vanuit onderwijs en het toekomstbeeld. 

Kenmerken werknemers zorg en WJK en totale economie, regio en Nederland, 2015

 
Noordoost-Brabant

Nederland
Totaal
Noordoost-Brabant
Aantal werknemers 41.810 1.193.420 280.430
Deeltijdfactor 0,70 0,73 0,75
Gemiddelde leeftijd 43 43 41
Aandeel 55+ 24% 22% 18%
Aandeel 35- 30% 31% 36%

Samenstelling aantal banen zorg en WJK naar branche, 2015

VVT: 12.900 (31%)
Ziekenhuizen: 7.350 (18%)
Gehandicaptenzorg: 6.840 (16%)
Overige zorg: 4.220 (10%)
GGZ: 3.330 (8%)
Kinderopvang: 2.640 (6%)
WMD: 2.580 (6%)
Huisartsenzorg en gezondheidscentra: 1.130 (3%)
Jeugdzorg: 840 (2%)

Samenstelling aantal banen zorg en WJK naar kwalificatie, 2015