Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio "Noordoost-Brabant"

Rapportages

Etil Regioportret 2016 Noordoost-Brabant.pdf Regioportret Noordoost-Brabant 2014-2015.pdf Regioportret Noordoost-Brabant 2013.pdf

Door Regioplus zijn 28 RegioPortretten opgesteld op basis van de informatie zoals hier getoond. Voor elke regio vindt u hier het desbetreffende RegioPortret.

Een aantal regionale werkgeversorganisaties heeft (mede op basis van deze data) aanvullende of alternatieve onderzoeks-rapportages samengesteld. Ook deze kunt u hier downloaden.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversorganisatie Transvorm
Regio: Noord-Brabant
tel. 088 - 144 40 00
info@transvorm.org
www.transvorm.org

Aanbod vanuit onderwijs

Op deze pagina vind je meer informatie over ontwikkelingen met betrekking tot het aanbod vanuit onderwijs, zoals deelnemers naar opleidingslocatie, het onderwijs- en sectorrendement en het aantal gediplomeerden. Via het menu komt u bij de overzichtspagina, meer informatie over de regio, de vraag en het toekomstbeeld. 

Verdeling deelnemers aan opleidingen in zorg en WJK naar opleidingslocatie, 2012/2013

ROC de Leijgraaf Veghel: 1.396 (36%)
Koning Willem I College 's-hertogenbosch: 1.327 (35%)
ROC Nijmegen eo Nijmegen: 534 (14%)
ROC Eindhoven Eindhoven: 214 (6%)
ROC Tilburg Tilburg: 97 (3%)
ROC Gilde Opleidingen Roermond: 92 (2%)
ROC Ter AA Helmond: 65 (2%)
ROC Midden Nederland Utrecht: 45 (1%)
Overige: 59 (0%)

Instroom in zorg en welzijnsopleidingen per kwalificatie, 2015

VZ (3): 420 (20%)
SAW (4): 280 (13%)
SAW (3): 270 (13%)
HLP (2): 220 (10%)
VPK (4): 200 (9%)
MD (6): 190 (9%)
SPH (6): 180 (8%)
VPK (6): 160 (7%)
PED (6): 140 (7%)
CMV (6): 30 (1%)
SCW (4): 30 (1%)
SD (4): 20 (1%)
ZH (1): 0 (0%)

Onderwijsrendement naar kwalificatie, 2013

Sectorrendement naar kwalificatie, gemiddelde 2012

Aantal gediplomeerden zorg- en welzijnsopleidingen, 2014-2015

Sociaal agogisch werk (NLQF 4): 340 (24%)
Verzorgende (NLQF 3): 310 (22%)
Helpende zorg en WJK (NLQF 2): 170 (12%)
Sociaal agogisch werk (NLQF 3): 130 (9%)
Verpleegkundige (NLQF 4): 120 (8%)
Sociaal pedagogisch hulpverlener (NLQF 6): 90 (6%)
Maatschappelijk werk en dienstverlening (NLQF 6): 90 (6%)
Verpleegkundige (NLQF 6): 70 (5%)
Pedagogiek (NLQF 6): 60 (4%)
Sociaal cultureel werk (NLQF 4): 30 (2%)
Sociaal maatschappelijke dienstverlening (NLQF 4): 20 (1%)
Culturele en maatschappelijke vorming (NLQF 6): 0 (0%)
Zorghulp (NLQF 1): 0 (0%)