Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio "Midden-Gelderland"

Rapportages

Etil Regioportret 2016 Midden-Gelderland.pdf Regioportret Midden-Gelderland 2014-2015.pdf Regioportret Midden-Gelderland 2013.pdf

Door Regioplus zijn 28 RegioPortretten opgesteld op basis van de informatie zoals hier getoond. Voor elke regio vindt u hier het desbetreffende RegioPortret.

Een aantal regionale werkgeversorganisaties heeft (mede op basis van deze data) aanvullende of alternatieve onderzoeks-rapportages samengesteld. Ook deze kunt u hier downloaden.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Regio: Zuid-, Midden- en West-Gelderland
tel. 026 - 3898983
info@wzw.nl
www.wzw.nl

Overzicht

Op deze pagina vind je de arbeidsmarktinformatie zorg en WJK van regio Midden-Gelderland op hoofdlijnen. Via het menu kom je bij meer informatie over de regio, het aanbod vanuit onderwijs, de vraag en het toekomstbeeld.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Regio: Zuid-, Midden- en West-Gelderland
Zeelandsingel 40
6845BH Arnhem
Telefoon: 026 - 3898983
E-mail: info@wzw.nl
Website organisatie:
www.wzw.nl

Gemeenten binnen deze regio

 • Arnhem
 • Barneveld
 • Doesburg
 • Duiven
 • Ede
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Rheden
 • Rijnwaarden
 • Rozendaal
 • Wageningen
 • Westervoort
 • Zevenaar

Arbeidsmarktstructuur regio: totale bevolking, beroepsbevolking en totaal aantal banen, 2015

Participatiegraad:
70,70 %
Pendelsaldo:
6.120

Samenstelling aantal banen zorg en WJK naar branche, 2015

VVT: 14.550 (34%)
Ziekenhuizen: 8.020 (19%)
Gehandicaptenzorg: 5.890 (14%)
GGZ: 3.620 (8%)
Overige zorg: 3.480 (8%)
WMD: 2.370 (6%)
Kinderopvang: 2.270 (5%)
Jeugdzorg: 1.370 (3%)
Huisartsenzorg en gezondheidscentra: 1.220 (3%)

Aantal gediplomeerden zorg- en welzijnsopleidingen, 2014-2015

Arbeidsmarktoverschot naar kwalificatie, 2016 & 2020