Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio "Haaglanden"

Rapportages

Regioportret Haaglanden 2016.pdf Regioportret Haaglanden 2014-2015.pdf Arbeidsmarktrapportage ZZW 2014.pdf Regioportret Haaglanden.pdf Arbeidsmarktrapport Zorgzijnwerkt.pdf

Door Regioplus zijn 28 RegioPortretten opgesteld op basis van de informatie zoals hier getoond. Voor elke regio vindt u hier het desbetreffende RegioPortret.

Een aantal regionale werkgeversorganisaties heeft (mede op basis van deze data) aanvullende of alternatieve onderzoeks-rapportages samengesteld. Ook deze kunt u hier downloaden.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt
Regio: Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord
tel. 079 - 3290707
info@zorgzijnwerkt.nl
www.zorgzijnwerkt.nl

Overzicht

Op deze pagina vind je de arbeidsmarktinformatie zorg en WJK van regio Haaglanden op hoofdlijnen. Via het menu kom je bij meer informatie over de regio, het aanbod vanuit onderwijs, de vraag en het toekomstbeeld.

Regionale werkgeversorganisatie

Werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt
Regio: Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord
Ierlandlaan 29
2713HG Zoetermeer
Telefoon: 079 - 3290707
E-mail: info@zorgzijnwerkt.nl
Website organisatie:
www.zorgzijnwerkt.nl
* De hier gepresenteerde cijfers hebben alleen betrekking op de regio Haaglanden.

Gemeenten binnen deze regio

 • 's-Gravenhage
 • Delft
 • Leidschendam-Voorburg
 • Maassluis
 • Midden-Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Schiedam
 • Vlaardingen
 • Wassenaar
 • Westland
 • Zoetermeer

Arbeidsmarktstructuur regio: totale bevolking, beroepsbevolking en totaal aantal banen, 2015

Participatiegraad:
70,50 %
Pendelsaldo:
23.850

Samenstelling aantal banen zorg en WJK naar branche, 2015

VVT: 24.770 (34%)
Ziekenhuizen: 13.970 (19%)
WMD: 7.210 (10%)
Gehandicaptenzorg: 6.960 (9%)
Kinderopvang: 5.700 (8%)
GGZ: 5.450 (7%)
Overige zorg: 5.360 (7%)
Huisartsenzorg en gezondheidscentra: 2.100 (3%)
Jeugdzorg: 1.800 (2%)

Aantal gediplomeerden zorg- en welzijnsopleidingen, 2014-2015

Arbeidsmarktoverschot naar kwalificatie, 2016 & 2020