Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio "Gooi- en Vechtstreek"

Rapportages

Etil Regioportret 2016 Gooi- en Vechtstreek.pdf Regioportret Gooi- en Vechtstreek 2014-2015.pdf Regioportret Gooi- en Vechtstreek 2013.pdf

Door Regioplus zijn 28 RegioPortretten opgesteld op basis van de informatie zoals hier getoond. Voor elke regio vindt u hier het desbetreffende RegioPortret.

Een aantal regionale werkgeversorganisaties heeft (mede op basis van deze data) aanvullende of alternatieve onderzoeks-rapportages samengesteld. Ook deze kunt u hier downloaden.

Regionale werkgeversorganisatie

Utrechtzorg
Regio: Utrecht
tel. 030 - 6340808
info@utrechtzorg.net
www.utrechtzorg.net

Overzicht

Op deze pagina vind je de arbeidsmarktinformatie zorg en WJK van regio Gooi- en Vechtstreek op hoofdlijnen. Via het menu kom je bij meer informatie over de regio, het aanbod vanuit onderwijs, de vraag en het toekomstbeeld.

Regionale werkgeversorganisatie

Utrechtzorg
Regio: Utrecht
Kokermolen 11 (Gebouw De Terp)
3994DG Houten
Telefoon: 030 - 6340808
E-mail: info@utrechtzorg.net
Website organisatie:
www.utrechtzorg.net

Gemeenten binnen deze regio

  • Blaricum
  • Gooise Meren
  • Hilversum
  • Huizen
  • Laren
  • Weesp
  • Wijdemeren

Arbeidsmarktstructuur regio: totale bevolking, beroepsbevolking en totaal aantal banen, 2015

Participatiegraad:
71,60 %
Pendelsaldo:
160

Samenstelling aantal banen zorg en WJK naar branche, 2015

VVT: 5.120 (34%)
Ziekenhuizen: 3.560 (23%)
Gehandicaptenzorg: 1.650 (11%)
Overige zorg: 1.610 (11%)
Kinderopvang: 1.430 (9%)
GGZ: 700 (5%)
WMD: 520 (3%)
Huisartsenzorg en gezondheidscentra: 360 (2%)
Jeugdzorg: 250 (2%)

Aantal gediplomeerden zorg- en welzijnsopleidingen, 2014-2015

Arbeidsmarktoverschot naar kwalificatie, 2016 & 2020