Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Regio "Flevoland"

Rapportages

Etil Regioportret 2016 Flevoland_def.pdf Regioportret Flevoland 2014-2015.pdf Regioportret Flevoland 2013.pdf Regioportret Flevoland 2016.pdf

Door Regioplus zijn 28 RegioPortretten opgesteld op basis van de informatie zoals hier getoond. Voor elke regio vindt u hier het desbetreffende RegioPortret.

Een aantal regionale werkgeversorganisaties heeft (mede op basis van deze data) aanvullende of alternatieve onderzoeks-rapportages samengesteld. Ook deze kunt u hier downloaden.

Regionale werkgeversorganisatie

Zowelwerk
Regio: Flevoland
tel. 0320 - 244259
info@zowelwerk.nl
www.zowelwerk.nl

Overzicht

Op deze pagina vind je de arbeidsmarktinformatie zorg en WJK van regio Flevoland op hoofdlijnen. Via het menu kom je bij meer informatie over de regio, het aanbod vanuit onderwijs, de vraag en het toekomstbeeld.

Regionale werkgeversorganisatie

Zowelwerk
Regio: Flevoland
Schans 19-45 (2 hoog)
8231KA Lelystad
Telefoon: 0320 - 244259
E-mail: info@zowelwerk.nl
Website organisatie:
www.zowelwerk.nl

Gemeenten binnen deze regio

  • Almere
  • Dronten
  • Lelystad
  • Noordoostpolder
  • Urk
  • Zeewolde

Arbeidsmarktstructuur regio: totale bevolking, beroepsbevolking en totaal aantal banen, 2015

Participatiegraad:
70,70 %
Pendelsaldo:
-33.880

Samenstelling aantal banen zorg en WJK naar branche, 2015

VVT: 7.330 (33%)
Gehandicaptenzorg: 3.280 (15%)
Ziekenhuizen: 2.830 (13%)
Kinderopvang: 2.110 (9%)
Huisartsenzorg en gezondheidscentra: 1.970 (9%)
Overige zorg: 1.760 (8%)
GGZ: 1.230 (5%)
WMD: 1.100 (5%)
Jeugdzorg: 780 (3%)

Aantal gediplomeerden zorg- en welzijnsopleidingen, 2014-2015

Arbeidsmarktoverschot naar kwalificatie, 2016 & 2020