RegioPlus zet zich in voor voldoende en gekwalificeerd personeel in Zorg en Welzijn. Voor nu en later! Lees meer

Programmalijnen

Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen

Regionale arbeidsmarktinformatie - regio’s in beeld

De arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is sterk regionaal bepaald. De veertien regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol in bewustwording als het gaat om het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid. Dit begint bij inzicht in aantallen over onder andere beroepsbevolking, banen en gediplomeerden. Aantallen die worden verkregen door gedegen, (regionaal) arbeidsmarktonderzoek. Lees meer over strategisch arbeidsmarktbeleid.