Programmalijnen

Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen

Regionale arbeidsmarktinformatie - regio’s in beeld

De arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is sterk regionaal bepaald. De veertien regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol in bewustwording als het gaat om het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid. Goed strategisch arbeidsmarktbeleid begint bij inzicht in aantallen over onder andere beroepsbevolking, banen en gediplomeerden. Aantallen die worden verkregen door gedegen, (regionaal) arbeidsmarktonderzoek.

28 arbeidsmarktrapportages

Jaarlijks brengt het netwerk RegioPlus de cijfermatige ontwikkelingen in kaart op de arbeidsmarkt in Zorg en WJK (Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Dit doen we voor 28 arbeidsmarktregio’s (onze veertien regionale werkgeversorganisaties, hebben elk meerdere arbeidsmarktregio’s in hun gebied zitten). Deze arbeidsmarktinformatie is onder meer gebaseerd op data vanuit het Landelijk Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Regioportretten

Regioportretten zijn overzichten die voortkomen uit dit gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek van de aangesloten regionale organisaties en bevatten kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.

Wil je inzage in een van de regioportretten? Klik dan op een van de arbeidsmarktregio’s in onderstaand landkaartje. Onder ‘rapportages’ staan de regioportretten vermeld.

Meest relevante cijfers

Daarnaast vind je per regio informatie over de regionale werkgeversorganisaties, gemeentes die onder de betreffende regio’s vallen en de meest relevante cijfers op een rijtje.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn