Programmalijnen

Regionale arbeidsmarktinformatie - regio’s in beeld

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn is sterk regionaal bepaald. De 16 regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol om werkgevers meer bewust te maken van het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid. Dit begint bij arbeidsmarktonderzoek.

Eind 2014 zijn de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in zorg en WJK (welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang) voor 28 arbeidsmarktregio’s in kaart gebracht. In opdracht van RegioPlus heeft E,til 28 RegioPortretten samengesteld. De arbeidsmarktinformatie is gebaseerd op een combinatie van bronnen. Hierbij is ook aangesloten bij data vanuit het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (www.azwinfo.nl).

In de hiernavolgende pagina’s vindt u meer informatie over de regionale arbeidsmarkt op hoofdlijnen. Wilt u meer weten over een bepaalde regio? Kijk dan verder in de onderzoeksrapportages of neem contact op met de desbetreffende regionale werkgeversorganisatie.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn